ETSI logo

www.3gpp.org / ftp / workshop

upload
Drag and drop documents here or click to upload
  sort by name/desc           sort by date/desc           sort by size/desc
icon 2024-05-08_3GPP_Stage1_IMT2030_UC_WS 2024/05/08 8:20
icon 2023_10_24_antitrustWebinar 2023/09/27 12:26
icon 2023_11_28_antitrustWebinar 2023/09/27 12:25
icon 2023_10_03_antitrustWebinar 2023/09/27 12:20
icon 2022-12-06_antitrustWebinar 2023/09/27 12:02
icon 2023-06-13_Rel-19_WorkShop 2023/04/27 12:19
icon 2022-10-25_antitrustWebinar 2022/10/20 10:14
icon 2022-09-27_antitrustWebinar 2022/09/23 12:47
icon 2021-12-07_antitrustWebinar 2021/12/06 8:13
icon 2021-11-16_MEETING_HOSTING_COORD_CC1 2021/11/05 15:24
icon 2021-09-28_antitrustWebinar 2021/09/28 6:32
icon 2021-09-07_antitrustWebinar 2021/09/06 8:53
icon 2021-01-15_antitrustWebinar 2021/01/14 14:52
icon 2020-10-20_antitrustWebinar 2020/10/19 8:53
icon 2020-09-08_antitrustWebinar 2020/09/07 8:26
icon 2019-11-19_Newcomers-Mentoring 2020/05/26 13:53
icon 2019-03-17_Newcomers-Mentoring 2020/05/26 13:52
icon 2020-06-16_Newcomers-Mentoring 2020/05/26 13:48
icon 2009-06-16_3GPP_Methods_Seminar 2020/02/13 10:04
icon 2019-12-10_Newcomers-Mentoring 2019/12/05 16:26
icon 2019-09-17_Newcomers-Mentoring 2019/11/29 13:14
icon 2019-12-02_antitrustWebinar 2019/11/08 10:15
icon 2019-11-26_antitrustWebinar 2019/11/07 8:31
icon 2019-11-05_antitrustWebinar 2019/11/07 8:31
icon 2019-09-24_antitrustWebinar 2019/11/07 8:31
icon GSC18 2019/07/10 16:20
icon Docs 2019/07/10 15:47
icon 2008 2019/07/10 9:41
icon gsc13 2019/07/10 9:39
icon 2008-10-09_Moscow_LTE_Forum 2019/07/10 9:31
icon gsc12 2019/07/10 9:17
icon TETRA-today 2019/07/10 9:12
icon ICT_ETPs 2019/07/10 9:03
icon grid 2019/07/10 8:58
icon Salud Mexico 2019/07/10 8:57
icon gsc11 2019/07/10 8:56
icon sos_interoperability 2019/07/10 8:51
icon JTC1_SC2_WG2 2019/07/10 8:34
icon @METIS_kick-off 2019/07/10 8:33
icon gsc 2019/07/10 8:24
icon 3GPP_OMA_3GPP2-MMS 2019/07/10 8:13
icon 2009 2019/07/10 3:51
icon CG_IC 2019/07/10 3:35
icon 2008_SECURITYWORKSHOP 2019/07/10 3:31
icon ICT_OSA-PARLAY 2019/07/10 3:26
icon 2019-04-15_Workshop_on_Immersive_media_meets_5G 2019/01/17 15:20
icon 2018-09-27_antitrustWebinar 2018/09/05 8:56
icon 2018-07-03_antitrustWebinar 2018/06/22 14:26
icon 2018-04-27_antitrustWebinar 2018/04/19 14:36
icon 2018-10-24_25_WS_on_3GPP_subm_tw_IMT2020 2018/03/05 12:17
icon 2017-12-04_SA4-VRIF_virtual_reality 2017/12/19 13:21
icon Wednesday_Speaker_Club 2017/05/11 8:29
icon 2016-12-05_Writing_World_Class_Standards 2016/11/17 9:22
icon 2005-03-30_3GPP_TISPAN_Washington 2016/05/31 19:10
icon 2015-11-15_Taipei_summit_5G 2015/11/23 21:46
icon 2015-08-13_14_SA6_CT_WGs 2015/06/22 15:48
icon 2015-08-29_RAN_LAA 2015/06/19 9:42
icon 2015-09-17_18_RAN_5G 2015/03/17 10:12
icon 2014-06-13_LTE-U 2014/05/08 9:27
icon temp 2013/11/11 23:01
icon 2012-06-11_12_RAN_REL12 2012/06/22 18:04
icon 2011-11-09_3GPP_BBF_SFO 2011/11/11 1:41
icon 2011-03-16_RAN-CT-DVB 2011/03/10 13:06
icon 2010-05-18_ITU-R_IMT-Adv_eval_2 2010/05/10 11:54
icon 2010_04_Rio_LTEseminar 2010/05/04 9:36
icon 2010-02-18_FMC_BBF 2010/03/01 9:02
icon 2009-12-17_ITU-R_IMT-Adv_eval 2009/12/17 9:10
icon 2010-03-01_IPv4-to-IPv6_with-IETF 2009/12/16 9:57
icon Archive 2008/11/04 21:12
icon 2008-12-09_10 Years of 3GPP 2008/11/04 21:12
icon 2008-05-27_RAN_LTE_Advanced_2 2008/11/04 21:12
icon 2008-04-07_RAN_IMT_Advanced 2008/11/04 21:12
icon 2008-01-24_3GPP-3GPP2-common-IMS 2008/11/04 21:12
icon 2007-11-26_RAN_IMT_Advanced 2008/11/04 21:12
icon 2007-09-27_GERAN-EUTRAN-iwkg 2008/11/04 21:12
icon 2007-05-28_Radio_Mobility_non_3GPP 2008/11/04 21:12
icon 2007-03-14_20 Years of GSM 2008/11/04 21:12
icon 2007-01-10_LTE-GSM-Handovers 2008/11/04 21:12
icon 2006-24-01_SA_NetworkSelection 2008/11/04 21:12
icon 2006-23-01_MSG_eCall 2008/11/04 21:12
icon 2006-11-26_3GPP_TISPAN_Supplementary_Services 2008/11/04 21:11
icon 2005-03-07_RAN_Future_Evolution 2008/11/04 21:11

82 items.